Uppdrag Granskning 26 augusti 2015

Vi visar här avsnittet som handlar om en kommuns förföljelse av en företagare. Kommunen förbjöd 2010 Mojjens hemlagade potatismos.  Ärendet uppmärksammades i media, ägaren överklagade, fick rätt i överklagandet och ställde senare upp i SVT Landet Brunsås där kommunen gjordes till åtlöje.

Repressalier skulle komma! 2012, så söker kommunen arrendator för Särstabadets servering och minigolf. Men Mojjens ansökan försvinner på kommunen (se SVT Uppsala inslag om detta).  Så, 2013, när torget där Mojjen stod skulle byggas om måste Mojjen flyttas. Det var akut. Man visste att Mojjens ägare Staffan Vikström sedan länge vill bygga ut sin verksamhet. Staffan kontaktades då av kommunens tjänstemän och erbjöds en mark att köpa för mycket bra pris. Där skulle han fritt kunna bygga ut sin verksamhet.  Staffan lovades 6 månaders betänketid genom att man skulle skriva ett avtal om det. Det hette markanvisningsavtal och undertecknades av kommunstyrelsens ordförande. I uppgörelsen ingick att man fick flytta Mojjen snabbt. När Staffan bestämt sig för att köpa börjar problemen…

De kommunala huvudrollsinnehavarna i programmet är dåvarande Kommunstyrelsens ordf. Göran Nilsson (m), kommundirektör Lena Fransson samt markexploateringschef Anders Carlquist.  Fransson, som köpt in mediakonsulter för 97 tkr (vilket UG avslöjar), bedyrar i enl. med de råd hon fått av mediakonsulten att man vill ha Mojjen kvar. Samma kommundirektör hade året innan gått emot ett Kommunstyrelsebeslut 2014 att förhandla med Mojjen om markköp och istället givit uppdrag till advokat att avsluta alla mellanhavanden med Staffan & Mojjen och gå “skilda vägar”.

Tittarna rasade och kommunen fick polisanmäla flera hot.  OBSKnivsta har bl.a. funnit att kommundirektören har lagt 1,3 mkr på advokater och själv företrätt kommunen i domstol tillsamman med sina advokater – alltihop utan uppdrag eller beslut i Kommunstyrelsen. Mojjen är idag i konkurs, en majoritet i Kommunstyrelsen (som medverkat eller sett genom fingrarna med det hela) lägger nu locket på för alla frågor. OBSKnivsta har därför detta ärende under under speciell bevakning. Läs mer under referensinformation.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.