Väljarna har talat!

Väljarna har talat!

16 sep 2018. Insändare Knivstabygden. Terry Carlbom, Alf Dickmark

Väljarna har sagt sitt!

Knivstaborna vill ha en annan färdriktning.

Moderaterna i Knivsta förlorade i valet 3 av sina 8 mandat i fullmäktige. I sin förklaring till valnederlaget i Uppsala Nya Tidning (UNT) anger kommunalrådet Klas Bergström (M) att anledningen är nätverksgruppen OBSKnivsta. Detta kan i och för sig innehålla ett visst mått av sanning – men OBSKnivsta är en fristående faktagranskande grupp utan partianknytning, som inte byggt sin tillvaro på opinionsbildning för visst parti, utan redovisat argument och fakta så att folk tänker själva.

OBSKnivsta bildades som en protest mot den brist på kvalitet och öppenhet som präglat Bergströms regim hela den gångna mandatperioden. Från den starkt politiskt och förvaltningsmässigt ifrågasatta behandlingen av Mojjen, via den skamlösa hanteringen av 1700-talstorpet Skräddarbo och den usla planeringen av Margarethahemmets framtid, till decembermånadens sanslösa förslag till översiktsplan som byggd på en förortsvision om utbyggnad och ”avtal om 4-spår”. Dessutom ett antal ogenomskinliga markavtal och exploateringsuppgörelser. 

Valet ska ses som en rungande protest mot M-styret och dess avsaknad av uppriktighet, transparens och medborgar­förankring. En modern kommun ska inte drivas som ett företag, utan som en gemenskap för alla medborgare. Där alla har rätt att fritt ventilera åsikter och argument i samråd, och kan förlita sig på att beslut vilar på lagbunden grund. OBSKnivsta är stolt över att ha bidragit till granskningen av vanstyret.

Bergström må skylla på OBSKnivsta. Men det är väljarkåren som har talat. Nu ser Knivstas medborgare fram emot ett styre på en helt annan värdegrund än den Bergström & Co bestått.

OBSKnivsta 2018-09-16
Alf Dickmark, Terry Carlbom

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment