OBSKnivstas syn på prioriterade frågor för den nya kommunledningen

OBSKnivstas syn på prioriterade frågor för nya kommunledningen

Ny mandatperiod med prioriterade frågor!

OBSKnivsta är ett fristående faktagranskande nätverk utan partianknytning. I dessa dokument summerar vi den gångna mandatperiodens erfarenheter, som vi överlämnar till de ansvarstagande politiska partierna i Knivsta. Det gäller bl.a. rättssäkring, organisation, ekonomi, vision, revision och medborgardialog.

Det är vår förhoppning att förslagen ska ingå i det koalitionsdokument som undertecknas av partierna för den kommande mandatperioden i Knivsta.


OBSKnivstas syn på prioriterade frågor för den nya kommunledningen
(180925-Fragor-till-kommunledningen.pdf)

Begäran om verkställighet av KS-beslut om försäljning av Gredelby 7:78 till Mojjen
(180925-Bilaga-1-Mojjen-arendet.pdf)

Reflektioner betr. Knivsta kommuns ekonomi under mandatperioden 2019 – 2022
(180925-Bilaga-2-Knivstas-ekonomi.pdf)

Delegation – makt och vanmakt
(180925-Bilaga-3-Delegation.pdf)

Revisorerna uppgifter i nära tid
(180925-Bilaga-4-Revisorernas uppgifter.pdf)


Alf Dickmark och Terry Carlbom
för OBSKnivsta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt

Leave a comment