OBSKnivstas syn på prioriterade frågor för den nya kommunledningen

OBSKnivstas syn på prioriterade frågor för nya kommunledningen

Ny mandatperiod med prioriterade frågor!

OBSKnivsta är ett fristående faktagranskande nätverk utan partianknytning. I dessa dokument summerar vi den gångna mandatperiodens erfarenheter, som vi överlämnar till de ansvarstagande politiska partierna i Knivsta. Det gäller bl.a. rättssäkring, organisation, ekonomi, vision, revision och medborgardialog.

Det är vår förhoppning att förslagen ska ingå i det koalitionsdokument som undertecknas av partierna för den kommande mandatperioden i Knivsta.


OBSKnivstas syn på prioriterade frågor för den nya kommunledningen
(180925-Fragor-till-kommunledningen.pdf)

Begäran om verkställighet av KS-beslut om försäljning av Gredelby 7:78 till Mojjen
(180925-Bilaga-1-Mojjen-arendet.pdf)

Reflektioner betr. Knivsta kommuns ekonomi under mandatperioden 2019 – 2022
(180925-Bilaga-2-Knivstas-ekonomi.pdf)

Delegation – makt och vanmakt
(180925-Bilaga-3-Delegation.pdf)

Revisorerna uppgifter i nära tid
(180925-Bilaga-4-Revisorernas uppgifter.pdf)


Alf Dickmark och Terry Carlbom
för OBSKnivsta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.