Offentliga Möten

Offentliga kommunala möten Lokalsamhället behöver offentliga tillfällen för möte och diskussion. Mötena ska ge individen egen röst i samhällets angelägenheter och balansera det övertag en politisk ledning och de politiska partierna har i samhällets vardag. Frågor ska kunna ställas så de hörs. Svar ska noteras. Mötena ska ge röst åt den oro som finns, och öppna för den kompetens som också finns i samhället. Offentliga möten är det goda kittet när ett samhälle utvecklas. Offentliga möten – regelbunda eller påkallade, som t.ex. vid samhällsplanering – kan aldrig ersättas av enstaka politiska partiers interna möten, även när de senare är öppna. Vid offentliga möten förväntas politiken lyssna och samtala, inte predika. Offentliga möten ger förankring som odlar tillit och förtroende. – Vi ska bättre använda den kraft och kompetens som medborgarna kan bidra med i utvecklingen av Knivsta kommun.  
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.