Mys och mygel i Knivsta

Mys och mygel i Knivsta

31 okt 2019.
Politisk myshörna.
Man får gratulera den styrande majoriteten i Knivsta till artiklarna i UNT denna senaste vecka. Särskilt den om majoriteten. En enda stor myshörna. Inte ett moln på himmelen. Vänstern lägger kravet på sex timmars arbetsdag åt sidan utan att M protesterar det minsta. Sermanpå!

Terry Carlbom (foto Staffan Renlund)

Artikeln är ett paradexempel på okritisk journalistik om Knivsta. Inte ett ord om reella målkonflikter, inga analyser av budgetläget, inte ett ord om utbyggnadsoro, konstiga upphandlingar eller affärsuppgörelser eller om alla på lag grundade överklaganden som kräver lite tid och energi för att rätt förstå.

Knivsta i medieskugga. Det har tidigare sagts att Knivsta ligger i medieskugga. Detta förstärks av reportage som låter som en okritisk megafon för kommunstyrelsen. När ska media börja granska själva kärnan i den politiska uppgörelsen i Knivsta? Ett konservativt block som underkändes av väljarkåren har fått med sig S-V i en maktfördelningskontrakt: ordförande­växling kommunfullmäktige-kommunstyre. Konsekvens: advokater, avgångsvederlag och ersättningstrixande? – inga problem, locket på, skattebetalaren pröjsar.

Ta uppgörelsen som kallas ”4-spårsavtalet”: tänk om journalistiken kunde granska tillkomsten av förbindande förpliktelser för vårt Knivsta helt utan kontakt vare sig med fullmäktige eller medborgarna. Ett kommunstyre som jobbar för osannolik tillväxt i otakt med samhällskrav på äldrevård, skola och förskola, vattenrening och avlopp, eller familjevänlig stadsplanering. Årets skattehöjning var garanterat bara en början!

Mojjen-affären. Fråga om ansvaret för kv. Virkesladan – centrala Knivstas mesta ödetomt; – vilka förhandlingsparter, vilka beslut, vilka kostnader, vilka uteblivna intäkter?  Det är kommunstyrelsen som ska stoppa egenmäktigt förfarande och rätta lagbrott. Även sina egna.

Väljarkåren blundar inte. Vem tror att ju mindre man pratar om denna kvalitetsböld i knivstapolitiken desto osannolikare är det att det faktiskt har hänt? ”Slutreplik” proklamerar V, som inte vill höra mera. Men väljarkåren ser dig, Christer!

Det är inte lätt att tacka för artiklarna – de slår det mesta i oförarglig menlöshet. Uppföljaren om oppositionen var inte mycket bättre. Ingendera bidrar till folkupplysningen – de bara fördjupar medieskuggan över Knivsta. Sorgligt.

Terry Carlbom
OBSKnivsta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

1 thought on “”

Comments are closed.