Kommunstyrelsens hantering av Mojjen

På denna sida presenteras information om Knivsta kommunstyrelses handläggning av ärendena avseende Mojjen i Knivsta (eller hur kommunstyrelsen har rundats). Sammanhållande är Alf Dickmark

Kommundirektör Lena Fransson. Anlitade advokat för att bli av Staffan Vikström (Bild Uppdrag Granskning)

När ska kommunen förhandla med Mojjen?

Det har inte varit lätt att få ut dokumentation. Eller på sitt sätt har det varit lätt då  den tycks saknas.  Vad gäller markköp och markanvisningsavtal finns enbart ett enda beslut. Det gäller till KS sammanträde 24 mars 2014 anmält och godtaget markanvisningsavtal till Mojjen för Gredelby 7:78 samt beslut om att förvaltningen ska förhandla om hur Mojjen ska placeras där.  Därutöver tycks ingen mer diarie- eller protokollförd information finnas som rör den av KS beslutade förhandlingen.  Så vad har hänt med den? 

Avsluta alla mellanhavanden
Vad som däremot uppdagats är att kommundirektören själv, utan uppdrag eller mandat från KS, i april 2014 beslutade att anlita advokat med uppgift att avsluta alla mellanhavanden mellan kommunen och Mojjen – i stället för att förhandla! Detta framgår bl.a. av dessa tre mail (Yngve Kihlström är den av kommun-direktören anlitade advokaten).  En kostnad på ca 380 tkr fram till 2015-02-20.

Rolf Samuelsson (bild knivsta.se)

KS blockerar frågor om Mojjen.
Oviljan att skapa klarhet och svara på frågor i denna historia manifesterades vid Kommunstyrelsens sammanträde 29 jan 2018.  Miljö­partiets Rolf Samuelsson yrkade för att 4 skriftliga frågor om hanteringen av Mojjen (handlingen kan läsas här) skulle besvaras av förvaltningen.  Det omfattade – när ska ledamöterna få information om stämningen, vad har ärendet kostat skattebetalarna, vem bär kostnads­an­svaret och när ska förhandlingen med Mojjen genomföras. Förslaget röstades ner och utan motivering, vilken framgår av protokollet.  Om detta har OBSKnivsta publicerat denna sida Kommunstyrelsen blockerar frågor om Mojjen.

Föranlett av dessa saker har Terry Carlbom och Alf Dickmark skrivit ett brev till kommunrevisorerna för utlåtande. Brevet kan läsas här.

Tunga frågor återstår alltså att få besvarade.  

Vi fortsätter att gräva och ställa frågor för att få klarhet i detta. Den som har information i ärendet kan kontakta mig.
/Alf Dickmark.  Se kontaktsidan.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment