Konkurrensverkets kritik av Knivsta kommun!

2018-02-16.. Konkurrensverket vill bötfälla Knivsta kommun med 210.000 kr för att inte använt sig av offentlig upphandling av arkitektarbete. OBSKnivsta har begärt ut handlingar.

När Knivsta kommun skulle ta fram ny översiktsplan anlitades en konsult muntligt, utan formell beställning från kommunen. Avtalet med konsulten ingicks utan föregående annonsering då kontraktsvärdet låg under direktupphandlingsgränsen. Konsultens uppdrag utvidgades därefter genom ytterligare beställningar och den samlade kostnaden för arbetet uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor. Upphandlingen skulle därmed ha annonserats så att alla intresserade leverantörer fått möjlighet att lämna anbud.

Genom att inte annonsera upphandlingen, har Knivsta kommun gjort sig skyldig till olaglig direktupphandling. Kommunen fortsatte att göra beställningar från konsulten även efter det att Konkurrensverket inlett en utredning. Detta anser Konkurrensverket vara en försvårande omständighet.

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (m) uppger tidsbrist som skäl för den muntliga direktupphandlingen.

Argumentet bråttom som anges från kommunen håller inte i det här fallet. Den underliggande orsaken är att en ohållbar arbetsmiljö har skapats inom kommunens Samhällsbyggnadskontor med osaklig toppstyrning från politiker, som gjort att personal slutat pga. att de inte fått arbeta professionellt. Det kulminerade i dec. 2016 med skrivelser till kommunstyrelsen från personal och fack i jan. 2017 ”Vi är djupt oroade av utvecklingen inom förvaltningen”.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala och kräver att Knivsta kommun döms att betala 210 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Allmänhetens förtroende för sin kommunledning vilar på att den opartiskt och rättrådigt följer lag och spelregler.  Detta är ett i raden av exempel på hur man informerar sent eller inte alls och därefter påtala att det är bråttom när det passar forcera fram beslut, främst i Kommunstyrelsen (KS)  där alliansen med mandatövervikt kan klubba igenom det de vill. Ett annat är en delegationsordning som medger att KS kan rundas.

Här länkar till de handlingar som kommunen lämnat ut.

Vi fortsätter följa och rapportera. Har du synpunkter om ärendet kan du maila mig och/eller skriva in dem nedan som kommentar till denna artikel för kännedom till fler kommuninvånare.

Alf Dickmark
affe@dickmark.eu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.