Knivstas ekonomi - Före och efter valet 2018!

Insändare i KnivstaNytt V15 2019: 

Kommunalrådet Klas Bergström hävdade i valrörelsen 2018 att den ekonomiska situationen i Knivsta var under kontroll. Skattehöjning? Nej! Det verkliga läget avslöjades vid OBSKnivstas offentliga augustimöte före valet. Ca 90 milj.kr hade bokförts som tillgångar, men saknades och saknas fortfarande på kommunens konto. Hur skulle mandatfördelningen ha sett ut om ”man” inte lyckats dölja kommunens verkliga underskott före valet?

Nu har kommunalskatten höjts med 70 öre till 33.32 kr för att klara det verkliga läget. Kommunens verkliga underskott är minst 27 milj.kr vid ingången av 2019.  Enligt lagen ska kommunens underskott kompenseras till 0 sek inom 3 år. Frågan är om 70 öres höjning räcker?

S-M-C-MP-Vs avsiktsförklaring i Knivstabygden 2018 v47 anger ”Balans och ny ordning i ekonomin och arbetsmodeller för att säkra att långsiktigt kunna fortsätta leverera välfärdstjänster av god kvalitet”. Det är nu dags att presentera fakta för medborgarna.

Steg 1: Tillsätt en opartisk utredning som klarlägger hur avsteg från lagd budget uppkommit under mandatperioden 2015 – 2018.

Steg 2: Samtliga partier påstår enligt sina avsiktsförklaringar att de vill stärka medborgardialogen. Gör det, redovisa fakta, och öppna upp för en fri diskussion i nära tid.

Vad säger kommunalrådet Peter Evansson (S)?

OBSKnivsta 
Alf Dickmark  

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

1 thought on “”

Leave a comment