Knivstabygden borde ha insändare

Knivstabygden borde ha insändare

28 dec 2019. INSÄNDARE UPPSALA NYA TIDNING (UNT)  av Terry Carlbom.

Terry Carlbom (foto: Staffan Renlund)

Chefredaktör Kalle Sandhammars insändarsvar i UNT 15 dec  på Roger Swahns insändarfråga “Varför ska vi betala för att läsa insändare” döljer en öm tå. Låt vara att allt ska kosta, men för närvarande betalar vi prenumeranter i Knivsta även för tystnaden. Redaktören kommer naturligtvis att hänvisa till att insändare om Knivsta fortfarande är välkomna till UNT:s pappersupplaga. Knappast lönt, när de sällan kommer in för att de berör så få prenumeranter. Än värre är det att få en hänvisning till nätupplagan, som i Knivsta når massmedias minsta beståndsdel, dvs. ett fåtal.

Här är något som inte hänger ihop med “medias demokratiska uppdrag’”som den liberala demokratin bygger på.

UNT har en lokaltidning i Knivsta, Knivstabygden (KB). Det är den enda riktiga lokaltidningen – gratisutdelad till alla hushåll – och borde vara självskriven för medborgardialog och sund kritik. Men Knivstabygden är helt befriad från insändare! De är till och med portförbjudna sedan något år tillbaka. 

KB är helt reklamfinansierad. Vilket tycks innebära att innehållet är problembefriat strömlinjeformat för näringsliv och vardagsrum. Samt för andra annonsörer, som till exempel Knivsta kommun. Alltså domineras rapporteringen av influencers, kommunikatörer och kommunalråd. Envägsmegafoner ersätter dialog och sunt ifrågasättande.

De som hävdar att en levande demokrati bygger på fria media glömmer lätt att den uttalade förutsättningen bygger på att även vanliga medborgare ska kunna komma till tals i lokala angelägenheter. Öppna spalter, utan annat än möjligen redaktionell anständighetskontroll. Inte i Knivsta.

Terry Carlbom

Svar i UNT från Kalle Sandhammar, vd UNT (och Knivstabygden): 

Tidningarna kompletterar varandra

Inga ömma tår här. UNT är en daglig morgontidning för Uppsala län och delar av Uppland. Som sådan har den stora resurser kopplade till nyhetsbevakning inom en rad områden, bred opinionsjournalistik och konsumentupplysning som exempelvis tv-tablåer och börskurser. Till detta kommer också kurerade debatt- och insändarsidor, där redaktörer gör urval och bearbetar materialet så att det är rätt och riktigt innan det kommer in i tidningen.

Knivstabygden är en veckoutdelad gratistidning som görs med väsentligt mindre resurser. Därför finns inte längre några insändarsidor här. Tidningarnas uppdrag ser också fundamentalt olika ut, detta för att komplettera varandra och skapa största möjliga mångfald. Men jag noterar önskemålet om läsarsidor även i Knivstabygden. 

Som vd för tidningsföretaget UNT tror jag på det samhällsuppdrag Terry Carlbom raljerar om. UNT är helt och hållet stiftelseägt med utgivning av lokal journalistik som enda uppdrag, detta för att vi tror på den nära och trovärdiga journalistikens betydelse. Utifrån detta skulle vi gärna bevaka både Knivsta och andra orter ännu närmare. Vi har för närvarande en god tillväxt av nya digitala prenumeranter, vilket förstås är mycket glädjande. Det skapar förutsättningar för att utveckla den lokala journalistiken i framtiden.

Kalle Sandhammar

Ref. UNT 28 dec 2019 insändare Terry Carlbom: Knivstabygden borda ha insändare

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.