Medborgarmöte 16 aug!

Medborgarmöte 16 aug!

Inför valet arrangerar OBSKnivsta och Knivsta Hembygdsgille medborgarmöte i kommunhusets Tilassal. Torsdag 16 aug 19-21.

Alla välkomna, medborgare gammal som ung, företagare, förtroendevalda för politiska poster, tjänstemän på kommunen. Du som kommer fundera gärna på dessa frågor:

Vad är viktigast för dig?
– Resultat eller tomma löften?
– Fakta eller fantasier?

Vad vill du ha?
– Medborgarsamhälle eller toppstyre?
– Öppenhet och insyn eller mörkläggning?

Medborgarmöte
Medborgarmöte 3:e maj 2018. Fullsatt Tilassal i Kommunhuset.

Först redovisar OBSKnivsta resultat av sina granskningar. Sedan ägnas en hel timme åt debatt kring dessa och övriga frågor som deltagare har.  Nedan är ämnen för kvällen:

Kommunens ekonomi. Svag eller stark? Varför ingår markförsäljning i rörelseresultatet?

Det s.k. 4-spårsavtalet. Fantastiskt eller bara ett dåligt skämt?

Mörkläggning och osund makt­koncentration. Är det kommunens signum?

Överklagad översiktsplan. 2,5 mkr i sjön och böter på 210 tkr.

Avloppsfrågan. Reningsverket nära maxutnyttjande.

Kv. Virkesladan.  Bort­lovad på obestämd tid till ek. förening utan tillgångar! 
Varför det?

Förvaltningsledningen ska styras av protokollförda politiska beslut! 

Mojjen! Vad hände? Vem har beslutat om advokater för 1,3 mkr? Varför har man inte förhandlat enl. beslut i kommunstyrelsen?

Registrering och diarieföring? Ska det ske efter lagar och regler eller på ”annat sätt”?

Vi ser fram emot att Knivsta får en kompetent stads­arkitekt, en samhällsplanering som är förankrad hos medborgarna och en helhetsbild av hur Knivsta ska utvecklas!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment