Fakta kring Gredelby 7:85, kv Virkesladan

Insändare i KnivstaNytt V17 – 2019: 

Föreslagen byggnation, Kv. Virkesladan (Gredelby 7:78)

Gredelby 7:85, kv Virkesladan är Knivstas mest centrala fastighet. Granne med kommunhuset och Willy’s. Ett höghus med butiker i de två nedersta planen och lägenheter ovanpå.

Projektet består av två juridiska personer, en för de kommersiella lokalerna och en annan för bostäderna som ska skall byggas ovanpå.

Höghusbebyggelse i trädgårdsstaden Knivsta är en så kraftfull avvikelse från gällande ÖP och detaljplanen att den borde ha avgjorts i KF som ‘ett för kommunen väsentligt ärende’ (KL§5:1) innan Rosendal triggas att projektera höghus.

FAKTA

 1. Ägare till fastigheten Virkesladan är Knivsta kommun.
 2. Den fördjupade översiktsplanen FÖP2012 gäller visionen ”Trädgårdsstaden”, med låg bebyggelse och gröna stråk.
 3. Detaljplanen 2006 för Sågen området inkl. Virkesladan angav max 5 våningar.
 4. Den väsentliga frågan om medborgarna ville ha mer än 5 våningar höga hus i Knivsta har inte behandlats i kommunstyrelsen (KS) eller kommunfullmäktige (KF). Det finns inga övergripande beslut om att ändra FÖP2012 eller detaljplanen 2006.
 5. Inget medborgarmöte/dialog om höghus har hållits i Knivsta innan artiklarna om höghus på Virkesladan presenterades i UNT.
 6. Någon eller några personer har utan stöd i beslut i KF ”triggat” Rosendals Fastigheter att projektera upp till 12 våningar. Kommunhusets dubbla höjd.
 7. Området är inhägnat, står öde och outnyttjat sen flera år.
 8. Inte en krona har betalats in på kommunens konto, vare sig som handpeng, hyra för marken eller som tillfällig p-plats.
 9. Kommunen har inte visat sina kostnader för Virkesladan.
 10. Rosendals Fastigheters markanvisningsavtal löpte ut 2015-10-30.
 11. Ett köpeavtal har 2017-06-13 tecknats med en annan köpare, Torget Rosendal ek förening. Förening saknar tillgångar. En polisanmälan (KS-2019/4-06) har lämnats in som hävdar att avtalet är ogiltigt. 
 12. Den tomma tomten är en skamfläck i Knivsta. Den påminner dagligen om kiosken, som det var så brått att flytta på.
 13. Hur ställer sig KS till fakta och polisanmälan enligt ovan?

Se även OBSKnivstas 11 frågor till KS om avtalet.

OBSKnivsta
Alf Dickmark 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment