Avlopp – Temporärt stopp för fortsatta utbyggnader

Insändare i KnivstaNytt V12 – 2019: 

Man kan undra hur viljan att bygga i Knivsta hänger ihop med förmågan att ta hand om avlopp, regn och slam. Nästa år överskrider reningsverket sin kapacitet, säger Roslagsvatten. Samtidigt som Knivsta växer mest i hela närområdet. Länsstyrelsen är lika oroad som de flesta andra, som inte vill se vare sig orenat dagvatten eller värre i Knivstaån och andra vattendrag.

Vad som dubbelt oroar är frågan varför inte kommunledningen ser det som angeläget att tydligt informera medborgarna i frågan. Vilka konsekvensanalyser finns, och är det sant att vi är tillbaka till slamtömning på åkrarna, och att orenat vatten via Knivstaån nu når Garnsviken och Mälaren?

Myt eller fakta kring att leda allt till Käppala? Tio år och 600 mkr bort? Uppsala-lösning? Vad kostar alla överklaganden som uppstår tack vare obeaktade och därmed obesvarade frågor?

Strategi för fortsättning: Tekniska lösningar och ekonomi satta på tidslinjen?

Peter Evansson (S) – varför inte ett möte med medborgarna i sakfrågan? I närtid!

OBSKnivsta
Alf Dickmark 

Alf Dickmark OBSKnivsta
Alf Dickmark
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment