Årsmöte OBSKnivsta

Årsmöte OBSKnivsta 3 feb 2019

Intressenterna i nätverket OBSKnivsta kallas härmed till årsmöte söndag den 3 februari 2019 kl. 15-17 sal Kvallsta, kommunhuset. Knivsta.

I bilagor återfinns 1. Stadgar2. Verksamhetsberättelse samt 3. Revisionsrapport.

Av stadgarnas §4 framgår dagordningen. Den som därutöver önskar att viss fråga ska behandlas på årsmötet bör anmäla det i förväg i den mån frågan kräver beredning. De närvarande ombeds vänligen skiva ut egna ex. av de handlingar som önskas till årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen/Alf Dickmark, ordförande

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Leave a comment