Alf Dickmark in memoriam

Nätverkets tidigare ordförande Alf Dickmark avled den 30 maj. Vår djupa medkänsla går till hustru Bibi, barnen och deras familjer.

Affe var drivande när nätverket OBSKnivsta bildades för några år sedan. Det lättvindiga stod inte högt i kurs för honom när andras rätt träddes förnär. Affes fokus under de senaste åren var att bryta den utveckling i vår kommun där toppstyrning glömde den medborgerliga förankring som han såg som en sund demokratis livsluft. Alf Dickmark var ett föredöme för ett rättrådigt, oegennyttigt samhällsengagemang med sitt enträgna arbete för Knivstas framtid. 
 

Nätverket OBSKnivsta hedrar hans minne.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.