Kommundirektörens advokater

Kommundirektörens advokater

Vid KS 24 mars 2014 anmäldes markanvisningsavtalet (avsikt att sälja mark) med Mojjen AB till kommunstyrelsen (KS). KS beslutade att förvaltningen skulle fortsätta förhandla med Mojjen AB om markköp och placering enl. markanvisningsavtalet. Istället för att verkställa KS beslutet köpte kommundirektör Lena Fransson in den “betrodde” advokaten Yngve Kihlström med uppdraget att bli av med Mojjen “avsluta alla mellanhavanden och gå skilda vägar”. Detta sker uppenbart på godkännande/order av KS ordf. Klas Bergström.

29 jan 2018 röstade en majoritet i Kommunstyrelsen NEJ till att förvaltningen skulle svara på 4 frågor om hanteringen av Mojjen, bl.a. om ansvar för advokatkostnaderna. Frågorna ställdes av ledamoten Rolf Samuelsson (MP). Läs mer om detta här.

39 fakturor på 1,3 miljoner har betalats ut UTAN koppling till politiskt beslut. 

OBSKnivsta redovisar i denna video om hur man lyckats med detta, bl.a. genom att advokaterna även använts till att runda kommunstyrelsen och fakturorna attesterades av beställarna själva och bokfördes som “markexploateringskostnader”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt