inbjuder till

Offentlig Debatt om

- ÖVERENSKOMMELSEN OM FYRA SPÅR

- DEN IFRÅGASATTA ÖVERSIKTSPLANEN

3:e maj kl 19-21 i Kommunhuset, Tilasalen

“Utan medborgardialog – ingen insyn”

“Kräv ny Vision för Knivsta!”

3:e maj kl 19-21 i Kommunhuset, Tilasalen

“Utan medborgardialog – ingen insyn”

“Kräv ny Vision för Knivsta!”

Alla partier och media är inbjudna

Knivsta kommun och staten har ingått det s.k. fyrspårsavtalet som innebär att staten bygger ut järnvägen till fyra spår mot att Knivsta bygger 15.000 lägenheter (se karta).

Flera kommunpolitiker säger att avtalet inte är ett avtal, eller att det inte är bindande. Knivstas invånare måste få besked. Är det ett avtal eller inte, är det bindande eller inte?

Ytterligare en osäkerhet är frågan om spår­drag­ningen. Enligt Trafikverket kan det vara bättre att lägga de nya spåren i något av två alternativa lägen (se karta). Väljs något av dessa förändras förutsätt­ningarna för all planering i Knivsta. Hur ser kommunen på de alternativa spårdragningarna och deras konsekvenser?

2_karta_A4_4_1600x1200
Klicka på kartan för större bild
Share on facebook

– Dela gärna på facebook och twitter –

Share on twitter

– Dela gärna på facebook och twitter –

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Leave a comment