Fullsatt medborgarmöte 16 augusti!

20-aug-tilassalen-2
Fullsatt Tilassal i kommunhuset

Stort intresse för medborgarmöte och debatt inför valet 2018.

Ca 120 personer deltog i medborgarmötet 16 aug. 2018. Politikerna var inbjudna, de som kom deltog på lika villkor som övriga deltagare. Närvarande var KNU, MP, V, KD och SD. Moderator för kvällen var Terry Carlbom.

En dryg timme var föredragningar av personer som granskat och satt sig in i frågorna och sedan var det öppet för debatt. Huvudteman var demokrati/maktkoncentration, ekonomi, översiktsplanen (ÖP), avloppsfrågan, 4-spåravtalet, stadsplanering, Virkesladan, och valet.

Presentationerna finns att läsa här “Huvudkompendium” (PDF) 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.