Kommundirektörens advokater

Kommundirektörens advokater. 1,3 mkr utan politiskt beslut!
Videon handlar om lagbrott och penningförskingring inom den kommunala verksamheten gällande advokater och annat i samband med Mojjen. Ledamöter i kommunstyrelsen – som blivit grundlurade i frågan – och som vill veta hur det ligger i detta RÖSTAS NER av en majoritet i styrelsen.
Se allt om hur detta gått till!

Lite ytterligare förklaring:
Vid kommunstyrelse 24 mars 2014 anmäldes markanvisningsavtalet med Mojjen AB till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutade att förvaltningen skulle fortsätta förhandla med Mojjen AB om markköpet och placering av verksamheten. Istället inköptes advokat med uppdraget att avsluta alla mellanhavanden med Mojjen och gå skilda vägar.

29 jan 2018 röstade en majoritet i Kommunstyrelsen NEJ till att förvaltningen (dvs kommundirektören) skulle svara på några frågor om Mojjen, bl.a. om förhandlingen och kostnader för advokaterna! Men det blev alltså locket på!

39 fakturor på sammanlagts 1,3 miljoner har betalats ut 2013-2017 utan koppling till politiskt beslut.
OBSKnivsta redovisar i en video hela historien om hur man lyckats med detta, bl.a. genom att man även använt advokaterna för att runda kommunstyrelsen.

Publicerat av OBSKnivsta Onsdag 29 augusti 2018

Add Your Heading Text Here