Alf Dickmark in memoriam

Nätverkets tidigare ordförande Alf Dickmark avled den 30 maj. Vår djupa medkänsla går till hustru Bibi, barnen och deras familjer. Läs mer…

Alf Dickmark OBSKnivsta

– PASSIVLÄGE – 

Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.

Diskussionskvällar.  Vi inbjuder till diskussionskvällar. Vi har haft detta vid fem tillfällen. Det har varit stort intresse och bra diskussioner. Har du intresse för OBSKnivsta och fokus på ett öppet, rättskaffens och medborgarvänligt samhälle är du välkommen. Anmäl dig genom ett mail till info@obsknivsta.se.

Mer information och anteckningar från möten  kan läsas här.

Vill du bidra ekonomiskt?   

OBSKnivsta har ingen medlemsavgift och drivs helt och hållet med privata medel som går till annonser, hemsida och arrangemang. Du som vill hjälpa till ekonomiskt kan Swisha till 0707 707 493 eller betala till SHB kontonr 6516 – 997 375 418 (Obs! Inte bankgiro). Skriv “OBSKnivsta” och gärna ditt namn.

Politisk myshörna. Man får gratulera den styrande majoriteten i Knivsta till artiklarna i UNT denna senaste vecka. Särskilt den om majoriteten. En enda stor myshörna. Inte ett moln på himmelen. Vänstern lägger kravet på sex timmars arbetsdag åt sidan utan att M protesterar det minsta. 
Läs hela Terrys kolumn här… 

Insändare i KnivstaNytt – V17 2019.  Frågan om medborgarna ville ha mer än 5 våningar höga hus i Knivsta har inte behandlats i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det finns inga övergripande beslut om att ändra FÖP2012 eller detaljplanen 2006.  Någon eller några personer har utan stöd i beslut i KF ”triggat” Rosendals Fastigheter att projektera upp till 12 våningar.  Läs mer…..

Insändare i KnivstaNytt – V15 2019. Kommunalrådet Klas Bergström (m) hävdade i valrörelsen 2018 att ekonomiska situationen i Knivsta var under kontroll. Skattehöjning? Nej! Det verkliga läget avslöjades vid OBSKnivstas offentliga augustimöte före valet. Ca 90 milj.kr hade bokförts som tillgångar, men saknades och saknas fortfarande på kommunens konto.
Läs mer…..

Alf Dickmark OBSKnivsta
Alf Dickmark

Insändare i KnivstaNytt – V12 2019.
Man kan undra hur viljan att bygga i Knivsta hänger ihop med förmågan att ta hand om avlopp, regn och slam. Nästa år överskrider reningsverket sin kapacitet, säger Roslagsvatten. Samtidigt som Knivsta växer mest i hela närområdet. Länsstyrelsen är lika oroad som de flesta andra, som inte vill se vare sig orenat dagvatten eller värre i Knivstaån och andra vattendrag.
Läs mer…..

Prioriterade frågor för nya kommunledningen

OBSKnivsta summerar den gångna mandatperiodens erfarenheter och överlämnar dessa till de ansvarstagande politiska partierna i Knivsta. Läs mer…

Väljarna har talat!

Valet ska ses som en protest mot M-styret och dess avsaknad av uppriktighet, transparens och medborgar­förankring. Läs mer…

Det är självklart att vi inte ska bygga mer än avloppsreningen klarar av – Eller?

Politikerna med Klas Bergström i spetsen undviker fakta om det befintliga reningsverkets kapacitet som rimligen borde ha redovisats på ett tidigt stadium. 

Klas bergströms uttalande ”att det kan gå snabbare för Knivsta att ansluta till Käppala” är ett önskemål som saknar solid grund. Läs Terry Judkins skrivelse om detta.

OBSKnivsta och Knivsta hembygdsgilles medborgarmöte 16 aug fyllde hela Tilassalen. 
Läs mer…

OBSKnivsta och Knivsta hembygdsgilles medborgarmöte 16 aug fyllde hela Tilassalen. 
Läs mer…

Kommundirektörens advokater

Kommundirektörens advokater

Förvaltningen skulle förhandla med Mojjen AB. Istället köptes advokater för att “avsluta alla mellanhavanden med Mojjen“.  1,3 miljoner har betalats ut utan koppling till politiskt beslut. OBSKnivsta redovisar i en video hela historien hur man lyckats med detta  Se videon

Förvaltningen skulle förhandla med Mojjen AB. Istället köptes advokater för att “avsluta alla mellanhavanden med Mojjen“.  1,3 miljoner har betalats ut utan koppling till politiskt beslut. OBSKnivsta redovisar i en video hela historien hur man lyckats med detta  Se videon

Avtal med staten 4 spår och 15.000 bostäder!

OBSKnivsta ifrågasätter detta och har genomlyst frågan. Avtalet är också överklagat. Läs mer…

Köpare av Knivstas värdefullaste mark Gredelby 7:85 (Virkesladan) skulle vara Rosendahl Fastigheter AB, men avtalet har skrivits med en ekonomisk förening! Avtalet ger föreningen, som saknar tillgångar, köpoption på obestämd tid! Priset 34 msek. OBSKnivsta ställer frågor till beslutsfattarna.  Läs mer…

Boverket beviljade 15 nov 2017 Knivsta kommun statligt bidrag på 7 milj. för ökat bostadsbyggande. Från kommunen har det hävdats att det förutsatte en ny översiktsplan (ÖP) under 2017. Med detta argument försvarar man konkurrensverkets bötfällning av kommunen på 210 tkr.
Men det stämmer inte! 
Läs mer….

Fullsatt vid Offentliga debatten!

Medborgarmöte
Fullsatt vid medborgarmöte

Stort intresse för öppen debatt om Knivstas framtid 3:e maj!

110 deltagare fick bl.a. höra att Kommunalrådet mörkat den ekonomiska situationen och påstår att resultatet 2017 blev ett överskott om 25 mkr när det verkliga rörelseresultatet av den löpande verksamheten är ett underskott70 mkr!  Läs mer här…

UNT & Knivstabygden 25/4:  “Oppositionen funkar inte!”  

Läs intervju med Alf Dickmark och Terry Carlbom i UNT eller i Knivstabygden(eTidning) i Knivsta

Aktuellt

konkurrensverket-small

Konkurrensverket bötfäller kommunen med 210.000 kr. Läs mer…

Avloppsrening!
Reningsverkets kapacitet är nådd. Läs mer…

Avtal med staten 4 spår och 15.000 bostäder.  Innehåll och verkan? Hur har det kommit till? 
Läs mer…

Terry Carlbom och Alf Dickmark skriver till revisorerna. Läs mer… 

Kommunstyrelsen blockerar frågor om Mojjen. Läs mer..

Kommunstyrelsens hantering av Mojjen. När ska förhandling ske enl. KS beslut? Vem ansvarar för  advokatinköpen? Läs mer…

Övriga aktuella frågor  

Vision för Knivsta
Översiktsplan (ÖP)
Parkering
Stadsplanering
Delegationsordning

Ärendehantering
Medborgardialog
Hur fungerar en kommun?
Markanvisningar

Diskussionskvällar.  Vi inbjuder till diskussionskvällar. Vi har haft detta 14 och 28 mars samt 11 april. Det har varit stort intresse och bra diskussioner. Har du intresse för OBSKnivsta och fokus på ett öppet, rättskaffens och medborgarvänligt samhälle är du välkommen. Anmäl dig genom ett mail till info@obsknivsta.se.

Mer information och anteckningar från möten  kan läsas här.

Vill du bidra ekonomiskt?   

OBSKnivsta har ingen medlemsavgift och drivs helt och hållet med privata medel som går till annonser, hemsida och arrangemang. Du som vill hjälpa till ekonomiskt kan Swisha till 0707 707 493 eller betala till SHB kontonr 6516 – 997 375 418 (Obs! Inte bankgiro). Skriv “OBSKnivsta” och gärna ditt namn.

Välkommen till Nätverket OBSKnivsta! 

OBSKnivsta är ett frisinnat blocköverskridande nätverk för granskning, diskussion och reportage i Knivsta. Dess ideal är det öppna medborgarsamhället. 

Vi i nätverket vill modernisera den politiska kulturen i Knivsta. Vi vill erbjuda ett forum för den som har synpunkter och vill göra sin röst hörd. Vi tror inte att medborgarna vill se en kommun som präglas av ett toppstyre som vill driva kommunen som ett företag.

Nätverket vill bli en plattform för delaktighet, kritik, och positiva förslag för hur ärendehantering kan förbättras. Vi tror att förtroende och tillit stärks bäst av förankring och dialog med aktiva medborgare. 

Lyssna nedan på Terry Carlbom som är en av initiativtagarna.

Gemensamt för nätverket är kravet att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. I Knivsta upplever många ett kommunstyre med ett förakt för korrekt ärende­hantering, med ökad rättsosäkerhet för den enskilde som följd.  Läs mer i programförklaring.

Nätverket är öppet för frågor från alla som vill ha en kommunal politik och en ärendehantering som alltigenom vilar på rättsstatens grund.

Nätverket tror att flertalet skulle önska sig en Ny Vision för Knivsta! Hör av er! Vår text om identitet och inriktning kan vara en början.

Sist men inte minst viktigt. Nätverket och de frågor som drivs ska formas av medlemmarna.  Vill du vara med och bygga upp detta?  Hör av dig!

Denna webbplats är vår digitala plattform för information, och tillsammans med Facebook plattform för medborgardialog. 

Välkomna

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

OBS!  Under rådande omständigheter med begränsningar för möten och aktiviteter samt resursbrist så är OBSKnivsta t.v. i ett passivläge. 
OBSKnivsta är ett blocköverskridande nätverk för granskning och reportage i Knivsta som kräver att lag, spelregler, ansvar, etik, dialog och sunt förnuft ska gälla vid utövning av kommunala uppdrag. Vill Du vara med? Se  Kontakt
Denna hemsida ställs i arkivläge. Reportage, syfte, stadgar, synpunkter och annat finns för intressenter.